ซอฟต์แวร์ BIM แบบออลอินวัน

ซอฟต์แวร์ BIM สำหรับสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง
All-in-One BIM สำหรับสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง


ซอฟต์แวร์ BIM แบบ All-in-One ของ ideCAD ได้แก่ ข้อมูลอาคาร การสร้างแบบจำลองอาคาร 3 มิติ การวิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบคอนกรีต การออกแบบเหล็ก การออกแบบการเชื่อมต่อ รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม/โครงสร้าง การทำงานร่วมกัน และซอฟต์แวร์ BIM อื่นๆ ที่ทำให้สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง และเวิร์กโฟลว์การก่อสร้างเป็นไปโดยอัตโนมัติ .

ideCAD One AEC เป็นแพ็คเกจซอฟต์แวร์ BIM แบบ All-in-One สำหรับการออกแบบอาคารแบบบูรณาการพร้อมการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร


เริ่มต้นได้ฟรี »

ideCAD สำหรับสถาปัตยกรรม

การออกแบบสถาปัตยกรรมกับวิศวกรรมโครงสร้าง
การออกแบบสถาปัตยกรรมกับวิศวกรรมโครงสร้าง


ideCAD Architectural เป็นซอฟต์แวร์ BIM สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ All-in-One ที่ผสานรวมสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้างเข้ากับการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร


เริ่มต้นได้ฟรี »

ideCAD สำหรับวิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรรมโครงสร้างกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
วิศวกรรมโครงสร้างกับการออกแบบสถาปัตยกรรม


ideCAD Structural เป็นซอฟต์แวร์ BIM วิศวกรรมโครงสร้างแบบ All-in-One ที่ผสานรวมวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรมเข้ากับการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร


เริ่มต้นได้ฟรี »

การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร

การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) ด้วย ideCAD
การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) ด้วย ideCAD เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ BIM ที่ปฏิวัติวงการสำหรับการสร้างแบบจำลองทางสถาปัตยกรรมแบบบูรณาการ การสร้างแบบจำลองอาคารเหล็กโครงสร้าง การสร้างแบบจำลองการเชื่อมต่อเหล็ก การสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคารคอนกรีต และการสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคารอุตสาหกรรม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร »


การเขียนแบบสถาปัตยกรรม

สำรวจ ideCAD สำหรับการเขียนแบบสถาปัตยกรรม

การเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วย ideCAD Architectural เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การเขียนแบบสถาปัตยกรรมแบบบูรณาการที่ปฏิวัติวงการสำหรับอาคาร


สำรวจ ideCAD สำหรับการเขียนแบบสถาปัตยกรรม »

เขียนแบบก่อสร้าง

สำรวจ ideCAD สำหรับการเขียนแบบก่อสร้าง

การเตรียมเอกสารการก่อสร้างและการเขียนแบบด้วย ideCAD เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์เขียนแบบแบบบูรณาการที่ปฏิวัติวงการสำหรับอาคารคอนกรีตและเหล็ก


สำรวจ ideCAD สำหรับการเขียนแบบก่อสร้าง »

ภาพวาดของร้านค้า

Shop Drawing ด้วย ideCAD Structural คือโซลูชันซอฟต์แวร์เขียนแบบร้านค้าแบบบูรณาการที่ปฏิวัติวงการสำหรับอาคารเหล็ก

สำรวจ ideCAD สำหรับ Shop Drawing »

การออกแบบตกแต่งภายใน

สำรวจ ideCAD สำหรับการออกแบบภายใน
การออกแบบภายในด้วย ideCAD Architectural เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การออกแบบภายในแบบบูรณาการที่ปฏิวัติวงการสำหรับอาคาร

สำรวจ ideCAD สำหรับการออกแบบภายใน »

การแสดงภาพสถาปัตยกรรม

สำรวจ ideCAD สำหรับการแสดงภาพสถาปัตยกรรม
การสร้างภาพสถาปัตยกรรมด้วย ideCAD Architectural เป็น โซลูชันซอฟต์แวร์ การสร้างภาพ สถาปัตยกรรมแบบบูรณาการที่ปฏิวัติวงการ สำหรับอาคาร

สำรวจ ideCAD สำหรับการแสดงภาพสถาปัตยกรรม »

โครงสร้างอุตสาหกรรม

สำรวจ ideCAD สำหรับการออกแบบอาคารอุตสาหกรรม
การออกแบบอาคารอุตสาหกรรมด้วย ideCAD เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การออกแบบอาคารอุตสาหกรรมแบบครบวงจรสำหรับอาคารอุตสาหกรรมเหล็ก

สำรวจ ideCAD สำหรับการออกแบบอาคารอุตสาหกรรม »

การวิเคราะห์โครงสร้าง

สำรวจ ideCAD สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยสถาปัตยกรรม

การวิเคราะห์โครงสร้างด้วย ideCAD Structural เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การวิเคราะห์โครงสร้างแบบบูรณาการที่ปฏิวัติวงการสำหรับอาคาร


สำรวจ ideCAD สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยสถาปัตยกรรม »

การวิเคราะห์และออกแบบ 3D FEM

สำรวจ ideCAD สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบ 3D FEM
การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ideCAD Structural เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การออกแบบพื้นคอนกรีตที่ปฏิวัติวงการสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็ก

สำรวจ ideCAD สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบ 3D FEM »

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ ideCAD สำหรับการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ideCAD Structural เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การออกแบบคอนกรีตแบบผสมผสานที่ปฏิวัติวงการสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก


สำรวจ ideCAD สำหรับการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก »

การออกแบบเหล็ก

สำรวจ ideCAD สำหรับการออกแบบโครงสร้างเหล็ก

การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วย ideCAD Structural เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การออกแบบโครงสร้างเหล็กแบบครบวงจรที่ปฏิวัติวงการสำหรับอาคารเหล็ก

 

สำรวจ ideCAD สำหรับการออกแบบโครงสร้างเหล็ก »

การออกแบบการเชื่อมต่อ

สำรวจ ideCAD สำหรับการออกแบบการเชื่อมต่อเหล็ก
การออกแบบการเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็กด้วย ideCAD Structural เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การออกแบบการเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็กที่ปฏิวัติวงการสำหรับอาคารเหล็ก

สำรวจ ideCAD สำหรับการออกแบบการเชื่อมต่อเหล็ก »

รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ ideCAD สำหรับการลงรายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Detailing ด้วย ideCAD Structural คือการปฏิวัติโซลูชันซอฟต์แวร์การลงรายละเอียดคอนกรีตแบบครบวงจรสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ ideCAD สำหรับการลงรายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก »

รายละเอียดเหล็ก

สำรวจ ideCAD สำหรับรายละเอียดเหล็กโครงสร้าง
การเขียนรายละเอียดเหล็กโครงสร้างด้วย ideCAD Structural เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การลงรายละเอียดเหล็กแบบบูรณาการที่ปฏิวัติวงการสำหรับอาคารเหล็ก

สำรวจ ideCAD สำหรับรายละเอียดเหล็กโครงสร้าง »

รายละเอียดเหล็กเส้น

สำรวจ ideCAD สำหรับ Rebar Detailing
Rebar Detailing with ideCAD Structural เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ Rebar Detailing แบบบูรณาการที่ปฏิวัติวงการสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ ideCAD สำหรับ Rebar Detailing »

การออกแบบบูรณาการ

ค้นพบ ideCAD สำหรับการออกแบบอาคารแบบบูรณาการ

เราหมายถึงเมื่อเราพูดว่า "เป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้" ; หนึ่งซอฟต์แวร์ AEC,
การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคารแบบรวมหนึ่งเดียว
หนึ่งดาวน์โหลด
หนึ่งเหตุผลที่ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง


ค้นพบ ideCAD สำหรับการออกแบบอาคารแบบบูรณาการ »

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ideCAD AEC Collection คืออะไร?
ideCAD One AEC เวอร์ชันล่าสุดคืออะไร
ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ถาวรคืออะไร?
ดูเพิ่มเติม
เริ่มประหยัดเวลาและเงินด้วย ideCAD วันนี้

เริ่มทดลองใช้ฟรีทันที!