ความเป็นส่วนตัว

ideYAPI Computer-Aided Design A.Ş. ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า "ideYAPI Inc." ได้นำหลักการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมมาใช้บนเว็บไซต์ ดังนั้น คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ ("คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล") จึงอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ได้รับ ใช้ และปกป้องโดย ideYAPI Inc. เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ ภายใต้กรอบของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ มีการระบุวิธีที่คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนี้และรับรองการลบข้อมูลดังกล่าวโดยติดต่อ ideYAPI เมื่อคุณต้องการ การดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลและการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามข้อบังคับการปกป้องข้อมูลที่มีอยู่และบังคับใช้จะดำเนินการโดย ideYAPI Inc.

ข้อมูลจะถูกป้อนลงในเว็บไซต์ของเราเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์/บริการและเพื่อวัตถุประสงค์ในการอัปเดตข้อมูลเท่านั้น

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกนำมาใช้เพื่อรักษาและบำรุงรักษาระบบของบริษัทและโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตในระดับที่เชื่อถือได้และปลอดภัยที่สุด

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอื่นไม่สามารถดูข้อมูลที่ป้อนโดยลูกค้าของเราในเว็บไซต์ของเราสำหรับแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์/บริการและการอัปเดตข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลที่เราแบ่งปันโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นถูกจำกัดอย่างเคร่งครัดและจำกัดไว้สำหรับทุกคน รวมถึงบุคลากรของ ideYAPI Inc.

ไม่ว่าในกรณีใด ideYAPI Inc. จะไม่แบ่งปันข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวกับบุคคลที่สามหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้าที่เกี่ยวข้อง และเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้

ideYAPI Inc. อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในการอนุญาตที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ หากและเมื่อใดที่หน่วยงานกำกับดูแลและ/หรือหน่วยงานด้านกฎหมายหรือผู้บริหารและหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือ ideYAPI Inc. ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้า ideYAPI Inc. จะเปิดเผยและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตของการอนุญาตที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ข้อผูกพันของนโยบายความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของเรามีผลเฉพาะกับเว็บไซต์ของเราเท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ของเราอยู่ภายใต้กฎความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับและเงื่อนไขการใช้งานของพวกเขาเอง ดังนั้น ideYAPI Inc. อาจไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูล หลักจริยธรรม หลักการรักษาความลับ ลักษณะเฉพาะ และคุณภาพการบริการของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา แบนเนอร์ หรือเนื้อหา หรือวัตถุประสงค์อื่นใด หรือ ideYAPI Inc. อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาโดยตรงหรือโดยอ้อม และ/หรือความเสียหายหรือความสูญเสียทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในหรือมีสาเหตุมาจากเว็บไซต์อื่นดังกล่าว

เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานหรือบริษัทอื่นสำหรับการจ้างบริการสนับสนุนใดๆ จากภายนอก ideYAPI Inc. จะรับรองว่าหน่วยงานหรือบริษัทอื่นๆ ดังกล่าวปฏิบัติตามกฎ เงื่อนไข และมาตรฐานการรักษาความลับของตน

ข้อมูล เนื้อหา และลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวและการจัดเรียงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราเป็นของ ideYAPI Inc. แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น บริษัทของเราจึงสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน สิทธิบัตร และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมด ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา นอกเหนือจากเนื้อหาที่เป็นของบุคคลที่สาม

มีการดำเนินการและมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าของเรา เพื่อเก็บรักษาและบำรุงรักษาระบบของบริษัทและโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตในระดับที่เชื่อถือได้และปลอดภัยที่สุด โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อบริษัทของเราหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม


เริ่มประหยัดเวลาและเงินด้วย ideCAD วันนี้

เริ่มทดลองใช้ฟรีทันที!